نمایش دادن همه 4 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 9 24 36

تست عربی ویدیو با موضوعات :اسم ان،منصوب،استثنادرجمع مونث،لای نفی جنس

50,000 تومان
تست عربی ویدیو با موضوعات : 1-اسم ان، 2-منصوب، 3-استثنادرجمع مونث، 4-لای نفی جنس

تست عربی ویدیو با موضوعات :کلیات مفعول مطلق،ترجمه،مفعول فیه،مفعول له،تشخیص مستثنی از فاعل،ظرف ،زمان ومکان،اسم کان وخبر کان

138,000 تومان
تست عربی ویدیو با موضوعات : 1-کلیات مفعول مطلق، 2-ترجمه، 3-مفعول فیه، 4-مفعول له، 5-تشخیص مستثنی از فاعل، 6-ظرف ، 7-زمان ومکان، 8-اسم کان وخبر کان

تست عربی ویدیو با موضوعات :کلیات مهارت ترجمه مفعول مطلق،تشخیص خطا،صفت،نوع خبر،مفرد جمع

38,000 تومان
تست عربی ویدیو با موضوعات : 1-کلیات مهارت ترجمه مفعول مطلق، 2-تشخیص خطا، 3-صفت، 4-نوع خبر، 5-مفرد جمع

تست عربی ویدیو با موضوعات :نقش کلمات مبنی بر سکون،مفعول به منصوب به الف،نوع مفعول مطلق،نوعی،عددی،تاکیدی،تکرارصفت،تکرار،مفعول مطلق نوعی

68,000 تومان
تست عربی ویدیو با موضوعات : 1-نقش کلمات مبنی بر سکون، 2-مفعول به منصوب به الف، 3-نوع مفعول مطلق، 4-نوعی، 5-عددی، 6-تاکیدی، 7-تکرارصفت، 8-تکرار، 9-مفعول مطلق نوعی