نمایش یک نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 9 24 36

تست عربی ویدیو با موضوعات :کلیات مفعول مطلق،ترجمه،مفعول فیه،مفعول له،تشخیص مستثنی از فاعل،ظرف ،زمان ومکان،اسم کان وخبر کان

138,000 تومان
تست عربی ویدیو با موضوعات : 1-کلیات مفعول مطلق، 2-ترجمه، 3-مفعول فیه، 4-مفعول له، 5-تشخیص مستثنی از فاعل، 6-ظرف ، 7-زمان ومکان، 8-اسم کان وخبر کان