نمایش دادن همه 5 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 9 24 36

10 تا تست عربی pm3  با موضوعات :افعال ناقصه، نوع فعل،اسم تفضیل

100,000 تومان
10 تا تست عربی pm3  با موضوعات : 1-افعال ناقصه، 2-نوع فعل، 3-اسم تفضیل

10 تا تست عربی pm3  با موضوعات :مجهول مضارع، نقش کلمه،مفعول به،مفعول مطلق، اسم ان، اعراب کلمه ،فعل امر مبتدا خبر

100,000 تومان
10 تا تست عربی pm3  با موضوعات : 1-مجهول مضارع، 2-نقش کلمه، 3-مفعول به، 4-مفعول مطلق، 5-اسم ان، 6-اعراب کلمه ، 7-فعل امر مبتدا خبر

13 تا تست عربی pm3  با موضوعات :مبتدا خبر،اسم مکان، اعراب،نقش کلمه،ترجمه،اسم فاعل،مفعول به، معنا عربی بفارسی و بالعکس

130,000 تومان
13 تا تست عربی pm3  با موضوعات : 1-مبتدا خبر، 2-اسم مکان، 3-اعراب، 4-نقش کلمه، 5-ترجمه، 6-اسم فاعل، 7-مفعول به، 8-معنا عربی بفارسی و بالعکس

16 تا تست عربی pm3  با موضوعات :ظرف زمان مکان،امر،ماضی،اسم تفضیل،جار و مجرور،کلمه غریبه، اسم مکان،ترجمه

160,000 تومان
16 تا تست عربی pm3  با موضوعات : 1-ظرف زمان مکان، 2-امر، 3-ماضی، 4-اسم تفضیل، 5-جار و مجرور، 6-کلمه غریبه، 7-اسم مکان، 8-ترجمه

6 تا تست عربی pm3  با موضوعات :مضارع مجهول،معنی،سوالی،مترادف متضاد،افعال،جای خالی، اعداد،مجهول،

60,000 تومان
6 تا تست عربی pm3  با موضوعات : 1-مضارع مجهول، 2-معنی، 3-سوالی، 4-مترادف متضاد، 5-افعال، 6-جای خالی، 7-اعداد، 8-مجهول،