نمایش 1–12 از 14 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 9 24 36

10 تا تست عربی pm3  با موضوعات :افعال ناقصه، نوع فعل،اسم تفضیل

100,000 تومان
10 تا تست عربی pm3  با موضوعات : 1-افعال ناقصه، 2-نوع فعل، 3-اسم تفضیل

10 تا تست عربی pm3  با موضوعات :مجهول مضارع، نقش کلمه،مفعول به،مفعول مطلق، اسم ان، اعراب کلمه ،فعل امر مبتدا خبر

100,000 تومان
10 تا تست عربی pm3  با موضوعات : 1-مجهول مضارع، 2-نقش کلمه، 3-مفعول به، 4-مفعول مطلق، 5-اسم ان، 6-اعراب کلمه ، 7-فعل امر مبتدا خبر

13 تا تست عربی pm3  با موضوعات :مبتدا خبر،اسم مکان، اعراب،نقش کلمه،ترجمه،اسم فاعل،مفعول به، معنا عربی بفارسی و بالعکس

130,000 تومان
13 تا تست عربی pm3  با موضوعات : 1-مبتدا خبر، 2-اسم مکان، 3-اعراب، 4-نقش کلمه، 5-ترجمه، 6-اسم فاعل، 7-مفعول به، 8-معنا عربی بفارسی و بالعکس

16 تا تست عربی pm3  با موضوعات :ظرف زمان مکان،امر،ماضی،اسم تفضیل،جار و مجرور،کلمه غریبه، اسم مکان،ترجمه

160,000 تومان
16 تا تست عربی pm3  با موضوعات : 1-ظرف زمان مکان، 2-امر، 3-ماضی، 4-اسم تفضیل، 5-جار و مجرور، 6-کلمه غریبه، 7-اسم مکان، 8-ترجمه

6 تا تست عربی pm3  با موضوعات :مضارع مجهول،معنی،سوالی،مترادف متضاد،افعال،جای خالی، اعداد،مجهول،

60,000 تومان
6 تا تست عربی pm3  با موضوعات : 1-مضارع مجهول، 2-معنی، 3-سوالی، 4-مترادف متضاد، 5-افعال، 6-جای خالی، 7-اعداد، 8-مجهول،

تست عربی ویدیو با موضوعات :اسم ان،منصوب،استثنادرجمع مونث،لای نفی جنس

50,000 تومان
تست عربی ویدیو با موضوعات : 1-اسم ان، 2-منصوب، 3-استثنادرجمع مونث، 4-لای نفی جنس

تست عربی ویدیو با موضوعات :کلیات مفعول مطلق،ترجمه،مفعول فیه،مفعول له،تشخیص مستثنی از فاعل،ظرف ،زمان ومکان،اسم کان وخبر کان

138,000 تومان
تست عربی ویدیو با موضوعات : 1-کلیات مفعول مطلق، 2-ترجمه، 3-مفعول فیه، 4-مفعول له، 5-تشخیص مستثنی از فاعل، 6-ظرف ، 7-زمان ومکان، 8-اسم کان وخبر کان

تست عربی ویدیو با موضوعات :کلیات مهارت ترجمه مفعول مطلق،تشخیص خطا،صفت،نوع خبر،مفرد جمع

38,000 تومان
تست عربی ویدیو با موضوعات : 1-کلیات مهارت ترجمه مفعول مطلق، 2-تشخیص خطا، 3-صفت، 4-نوع خبر، 5-مفرد جمع

تست عربی ویدیو با موضوعات :نقش کلمات مبنی بر سکون،مفعول به منصوب به الف،نوع مفعول مطلق،نوعی،عددی،تاکیدی،تکرارصفت،تکرار،مفعول مطلق نوعی

68,000 تومان
تست عربی ویدیو با موضوعات : 1-نقش کلمات مبنی بر سکون، 2-مفعول به منصوب به الف، 3-نوع مفعول مطلق، 4-نوعی، 5-عددی، 6-تاکیدی، 7-تکرارصفت، 8-تکرار، 9-مفعول مطلق نوعی

جزوات۳،۴،۵ جامع راهکارهای موفقیت کنکور

30,000 تومان
جزوات۳،۴،۵ جامع راهکارهای موفقیت کنکور در آزمون تشریحی پایان ترم این سنجیده میشه که تو چقدرعلم داری چقدر میتونی درست جواب بدی. 

جزوه ۱و۲جامع راهکارهای کنکوریها

38,000 تومان
جزوه ۱و۲جامع راهکارهای کنکوریها که در سالهای گذشته آزمون و خطا انجام داده وبسیاری از دانش آموزان کشورمان بهره برده اند وبه پیروزی و موفقیت رسیده اندواکنون پیش روی شماست با خرید این جزوه موفقیت در کنکور خود را تضمین کنید

نمونه سوالات پایه نهم: پیام های آسمانی و عربی

20,000 تومان

نمونه سوالات پایه نهم:

پیام های آسمانی :( خرداد98 -دی 98 - دی97 ) 

عربی :(خرداد97)