نمایش 1–12 از 24 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 9 24 36

10 تا تست عربی pm3  با موضوعات :افعال ناقصه، نوع فعل،اسم تفضیل

100,000 تومان
10 تا تست عربی pm3  با موضوعات : 1-افعال ناقصه، 2-نوع فعل، 3-اسم تفضیل

10 تا تست عربی pm3  با موضوعات :مجهول مضارع، نقش کلمه،مفعول به،مفعول مطلق، اسم ان، اعراب کلمه ،فعل امر مبتدا خبر

100,000 تومان
10 تا تست عربی pm3  با موضوعات : 1-مجهول مضارع، 2-نقش کلمه، 3-مفعول به، 4-مفعول مطلق، 5-اسم ان، 6-اعراب کلمه ، 7-فعل امر مبتدا خبر

13 تا تست عربی pm3  با موضوعات :مبتدا خبر،اسم مکان، اعراب،نقش کلمه،ترجمه،اسم فاعل،مفعول به، معنا عربی بفارسی و بالعکس

130,000 تومان
13 تا تست عربی pm3  با موضوعات : 1-مبتدا خبر، 2-اسم مکان، 3-اعراب، 4-نقش کلمه، 5-ترجمه، 6-اسم فاعل، 7-مفعول به، 8-معنا عربی بفارسی و بالعکس

16 تا تست عربی pm3  با موضوعات :ظرف زمان مکان،امر،ماضی،اسم تفضیل،جار و مجرور،کلمه غریبه، اسم مکان،ترجمه

160,000 تومان
16 تا تست عربی pm3  با موضوعات : 1-ظرف زمان مکان، 2-امر، 3-ماضی، 4-اسم تفضیل، 5-جار و مجرور، 6-کلمه غریبه، 7-اسم مکان، 8-ترجمه

18 راهکار راهگشا وگره گشاازمجموعه راهکارهای ۱۰۰ گانه

50,000 تومان
۱۸ راهکار راهگشا وگره گشاازمجموعه راهکارهای ۱۰۰ گانه کوچ وکمک کاری، خانوادگی.شخصی. ، درونی. اجتماعی ،مالی .رشد همه جانبه

6 تا تست عربی pm3  با موضوعات :مضارع مجهول،معنی،سوالی،مترادف متضاد،افعال،جای خالی، اعداد،مجهول،

60,000 تومان
6 تا تست عربی pm3  با موضوعات : 1-مضارع مجهول، 2-معنی، 3-سوالی، 4-مترادف متضاد، 5-افعال، 6-جای خالی، 7-اعداد، 8-مجهول،

اینجوری قدرت واقعیت دقیقا صد برابر میشه.چطور از سه ماه یکسال بسازیم

90,000 تومان
اینجوری قدرتت واقعیت دقیقا صد برابر میشه.چطور از سه ماه یکسال بسازیم

براحتی میتونی با این مقاله اندک اندیشه برتر رابرای رفع وابستگی ودوست داشتن خودت کسب کنی

27,000 تومان
براحتی 👌میتونی با این مقاله اندک اندیشه برتر رابرای رفع وابستگی ودوست داشتن خودت کسب کنی

تست عربی ویدیو با موضوعات :اسم ان،منصوب،استثنادرجمع مونث،لای نفی جنس

50,000 تومان
تست عربی ویدیو با موضوعات : 1-اسم ان، 2-منصوب، 3-استثنادرجمع مونث، 4-لای نفی جنس

تست عربی ویدیو با موضوعات :کلیات مفعول مطلق،ترجمه،مفعول فیه،مفعول له،تشخیص مستثنی از فاعل،ظرف ،زمان ومکان،اسم کان وخبر کان

138,000 تومان
تست عربی ویدیو با موضوعات : 1-کلیات مفعول مطلق، 2-ترجمه، 3-مفعول فیه، 4-مفعول له، 5-تشخیص مستثنی از فاعل، 6-ظرف ، 7-زمان ومکان، 8-اسم کان وخبر کان

تست عربی ویدیو با موضوعات :کلیات مهارت ترجمه مفعول مطلق،تشخیص خطا،صفت،نوع خبر،مفرد جمع

38,000 تومان
تست عربی ویدیو با موضوعات : 1-کلیات مهارت ترجمه مفعول مطلق، 2-تشخیص خطا، 3-صفت، 4-نوع خبر، 5-مفرد جمع