نمایش دادن همه 3 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 9 24 36

13 تا تست عربی pm3  با موضوعات :مبتدا خبر،اسم مکان، اعراب،نقش کلمه،ترجمه،اسم فاعل،مفعول به، معنا عربی بفارسی و بالعکس

130,000 تومان
13 تا تست عربی pm3  با موضوعات : 1-مبتدا خبر، 2-اسم مکان، 3-اعراب، 4-نقش کلمه، 5-ترجمه، 6-اسم فاعل، 7-مفعول به، 8-معنا عربی بفارسی و بالعکس

16 تا تست عربی pm3  با موضوعات :ظرف زمان مکان،امر،ماضی،اسم تفضیل،جار و مجرور،کلمه غریبه، اسم مکان،ترجمه

160,000 تومان
16 تا تست عربی pm3  با موضوعات : 1-ظرف زمان مکان، 2-امر، 3-ماضی، 4-اسم تفضیل، 5-جار و مجرور، 6-کلمه غریبه، 7-اسم مکان، 8-ترجمه

تست عربی ویدیو با موضوعات :کلیات مفعول مطلق،ترجمه،مفعول فیه،مفعول له،تشخیص مستثنی از فاعل،ظرف ،زمان ومکان،اسم کان وخبر کان

138,000 تومان
تست عربی ویدیو با موضوعات : 1-کلیات مفعول مطلق، 2-ترجمه، 3-مفعول فیه، 4-مفعول له، 5-تشخیص مستثنی از فاعل، 6-ظرف ، 7-زمان ومکان، 8-اسم کان وخبر کان