دسته‌بندی نشده

عصر جدید کنکورتمدن

امروزه هزینه های سنگین۱۴میلیونی ۱۰میلیونی ۹..۶.۵.۴میلیونی برای آزمونها ومشاوره ها دریافت میکنند که از بابت هزینه کمر شکن میباشندودرصورت گرفته نشدن نتیجه ی دلخواه ومطلوب برای اقشار قوی مالی نیز نتیجه ای جز یاس وحسرت در پی نخواهد داشت…
دراین راستا جزوات کنکوری ومشاوره ای وراهکارهای ارزان وسودمند وموثر ومفید گردآوری شده ودر اختیار عموم.. کنکوریها.دانش آموزان آموزگاران واولیای .. قرار داده شده که امیدوارم حتما مورد استفاده ی صحیح قرار گیرد ونتیجه دلخواه شما عاید میشود بامید خداااا.

در زمینه ی برنامه ریزی آسان و رفع استرس.. رفع دوگانگی مدرسه وکنکور. راهکار سر جلسه ی امتحان. کمک به خودسازی و خود شکوفایی دانش آموزان.. راهنمایی برای آزمون آزمایشی مفید… کشف نقاط قوت وتقویت آنها وکشف نقاط ضعف و رفع آنها.. وموفقیت قطعی از طریق مشاورین. وپشتیبانی وراهکار دهی اصولی کم هزینه.با هماهنگی اولیای دانش آموزان.. واساتید مجرب عصر کنکور

معرفی آزمون آزمایشی مفید عصر جدید… تعیین زمان آزمون متناسب با آزمون اصلی حمایت وجلب مشارکت اولیا.ارائه ی راهکارهای بعد از آزمون آزمایشی در کارنامه ی دانش آموزان.. تقویت وحمایت سالم مشاورین واساتید عصر کنکور تمدن تا آخرین مرحله کنکور ودوری از حمایت ناسالم.. ورساندن شما به موفقیت رسالت وتعهد ماست که امیدوارم که خشنودی شما وخداوند منان را جلب نماییم ونتیجه ی مطلوب را حتما وقطعا بلطف خداوند بدست می آورید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *